Eigenaars situatie

31 januari 2010 door Gerrit de Heus  
Geplaatst in Eigenaren

Tot 1985 was het Øystein Stie die Sties Termotransport A/S bezat. In 1985 kocht Kosmos de aandelen in Sties. Uhlens werd daarmee een deel van het grote concern Kosmos. Uhlens viel onder Sties welke zelf onder de Bergenske Dampskipselskap die op zijn beurt onder Kosmos viel. Kosmos vormt een transportdivisie op land, die wordt bestuurd door BDS. Andere bedrijven die bij BDS horen, zijn  Arne Pedersen uit Skien, Alta Transport uit Alta en David M Davidsen uit Tromsø. De twee laatst genoemden staan op dezelfde lijn als Uhlens d.w.z. dat ze dochterondernemingen van Stie’s zijn.

De nieuwe eigenaarsituatie leidde tot het veiliger maken van arbeidsplaatsen en de mogelijkheden voor ontwikkeling werden maximaal. Ze rekenden erop dat Kosmos mikte op een professionele Noorse transportdivisie, zodat ze een van de drie groten in Noorwegen zouden worden, op dezelfde lijn met Tollpost Globe en Linjegods, Norske Godslinjer werd ook opgekocht door Kosmos, dus vond Uhlens dat ze erg sterk stonden.

Toen kwamen de eerste berichten dat Kosmos niet tevreden was met de resultaten van de transportdivisie en in 1988 kwam de melding dat ze wilden verkopen. Dat gaf veel geruchten over wie zou kopen, ook buitenlands geïnteresseerden zouden willen overnemen, maar ze werden verkocht aan een firma welke Ronotro A/S heet. De eigenaren daarachter zijn Salten Dampskipselskap, Trøms fylkes Dampskipselskap en Det Stavangerse Dampskipselskap.

De personeelsleden voelden meer rust nu de verkoop rond was, maar ook een beetje onrust omdat de leiding zal verdwijnen uit Sties en uit andere bedrijven in het concern.

De situatie met de nieuwe eigenaren is een beetje verwarrend nu. Ze hebben geen bericht gekregen over hoe het geëxploiteerd zal worden en ze weten erg weinig. De hoop is dat ze zich willen richten op een even sterke transportafdeling als waar Kosmos zich in zijn tijd voor inzette, zodat ze een van de grote drie in het land kunnen zijn.

Met een goede samenwerking zal dit lukken.

Verhalen zijn geschreven door Line Veibust & vertaald door Wim Varenkamp