Geschiedenis van Uhlens

31 januari 2010 door Gerrit de Heus  
Geplaatst in Geschiedenis

Uhlens Transport A/S is opgericht door Ole Uhlen in 1929 onder de naam Uhlen Auto.

Het geheel begon met twee bussen. De zonen Bernt en Kristian reden en ze kregen een concessie voor de Engesetdal route. Ze gingen twee keer per dag van het Engesetdal via Skodje naar Ålesund en terug. Ze reden melk en post, maar ook met medicijnen van de apotheek in Ålesund naar het Engesetdal. Ze hadden een slecht loon, maar het ging verhoudingsgewijs goed, want ze waren ijverig in hun werk.

Naderhand kochten ze een vrachtauto en begonnen met vislading naar Oslo te rijden. Als de auto leeg was gingen ze naar verschillende bedrijven in Oslo om retourvracht op te halen. Ze breiden op deze manier de route uit en kochten meerdere auto’s en namen meerdere chauffeurs in dienst.

Tijdens de oorlog ruimden ze sneeuw in een deel van het gebied, in het Engesetdal, Spjelkavika en rond verschillende dorpen.

Ze verzorgden ook de postroutes naar Vestnes. Dat ontwikkelde zich steeds verder.

Kristian was de meest actieve en hij bedreef “marketing” door langs bedrijven te gaan en daar te vertellen dat hij een vrachtauto had en dat hij hun goederen kon transporteren naar en van Ålesund. Op die manier maakt hij zich bekend en dat fungeerde vrij goed in die tijd.

Het bedrijf groeide hierna enorm snel en aan het eind van de jaren 50 begonnen ze ook te rijden met vis op Europa. De retourvracht bestond voor een groot deel uit fruit en groente die werden geïmporteerd naar Noorwegen.

Uhlens Transport had ook een werkplaats in Skodje, die werd gebruikt voor reparaties van vrachtauto’s. Kristian was erg actief in de avonden. Hij wisselde wielen, repareerde sneeuwkettingen, tankte diesel en ververste olie zodat de auto’s klaar zouden zijn voor de volgende morgen. Hij wilde graag dat de auto’s in goede staat zouden zijn.

Ole Uhlen liet het bedrijf na aan Kristian en Bernt Uhlen en zij deelden de aandelen in de volgende verhouding. Bernt Uhlen 69 aandelen, Kristian Uhlen 80 aandelen en Øyvind Uhlen, Bernt’s zoon 1 aandeel, tezamen 150 aandelen. Vandaag de dag zijn alle aandelen in handen van Sties.

Kristian Uhlen bleef de dagelijkse leider van het bedrijf en Bernt Uhlen bleef de Engesetdal route rijden op de bus. Bernt was verantwoordelijk voor de drie bussen die Uhlens had. Deze werden verkocht aan Sunnmøre og Romsdal Billag in 1985 en de “buslicentie” werd tegelijkertijd overgedragen.

Bernt Uhlen volgde de bussen. Hij bleef aangesteld als chauffeur en bleef daar tot hij op 65-jarige leeftijd met pensioen ging. Kristian bleef bij Uhlens werken tot hij met zijn 67ste met pensioen ging.

In 1976 werd Uhlens Auto omgedoopt in Uhlens Transport A/S.

In 1980 had Uhlens de beste 10 jaar uit zijn geschiedenis gehad, maar de markt begon nu krapper te worden en de situatie was snel heel anders. Concurrerende firma’s vochten om de klanten en Uhlens veranderde een deel van de oude routine. Ze moesten op vele manieren beter werken. De manier van het transport werd effectiever en de boekhouding en administratie moderner.

In 1979, -80, -81 kreeg Uhlens te maken met grote tekorten. De werknemers voelden de onzekerheid met betrekking tot de leiding. Vroeger was Stie’s een minder bedrijf dan Uhlen, en ook kleiner, maar toen hoorden de werknemers het gerucht dat Øystein Stie, dagelijks leider van Sties, was geïnteresseerd in het kopen van Uhlen of in elk geval ze over de ergste moeilijkheden heen wilde helpen. In 1981 eisten de werknemers dat Stie de zaak over moest nemen, of ze zouden direct stoppen. Tegenover deze druk moest de leiding opgeven en begin 1982 investeerde Sties NOK 200.000,- nieuw aandelenkapitaal in Uhlen en had daarmee de meerderheid van de aandelen. De medewerkers voelden nu dat ze een veiliger arbeidsplaats hadden. Een nieuwe bedrijfsleider werd aangesteld in Mei/ Juni 1982, Stig Ove Hoel.

Voertuigaantallen waren gekelderd van 25 auto’s in het midden van de jaren 70 tot 13 auto’s in 1982. In 1982 werden er 10 nieuwe auto’s besteld en deze kwamen in de loop van 1982 en 1983. De firma trad dus aan met heel nieuw en modern materieel, maar dat was vanzelfsprekend erg kostbaar en nu begon een zware strijd richting de huidige situatie. Het eigen vermogen was verloren, tevens hadden ze nog het groot opgelopen verlies van de jaren 1978 – ‘82.

Nu hadden ze een nauw samenwerkingsverband met Stie’s , welke in die tijd heel groot was. Stie’s had ca 70- 80 auto’s en had ook 50 – 60 ingehuurde auto’s welke waren gespoten in de Stie’s kleuren.

De resultaten vanaf 1982 – 88 waren positief, deels op grond van bedrijfsresultaten en het realiseren van verborgen reserves in het bedrijf.

Ze verkochten 2 vastgoedeigendommen in Skodje, wat een hoeveelheid geld opleverde. De twee eigendommen waren de werkplaats die vele jaren tot de firma had behoord en welke was gebouwd in de jaren 60. Het andere eigendom was een groot huis met 4 etages, ook gebouwd in de jaren 60. De werkplaats werd in 1986 verkocht aan de vroegere bedrijfsleider Kristian Uhlen.

Vanaf 1982 werd het bedrijf op een heel andere manier geleid met nieuwe leidinggevenden, welke een modernere en toekomstgerichte kijk op de dingen hadden. Er was meer samenwerkingsbereidheid tussen de werknemers en de leiding tegen andere concurrerende transportbedrijven. Dat werd aangewend om een bewust prijsbeleid te voeren en om te proberen het bedrijf in het goede spoor te krijgen.

De kweekbedrijfstak werd belangrijk voor de verdere ontwikkeling. Ca 50-70% van de goederen die werden geëxporteerd is kweekvis zoals zalm en forel. Vroeger in de jaren 70 waren het veelal ingevroren garnalen en visproducten die naar het continent werden getransporteerd. Dat werd vervangen door kweekvis begin jaren 80 en hun aandeel groeit en groeit tot op de dag van vandaag. Ca 80- 90 % van de vistransporten die nu plaatsvinden is kweekvis.

In 1981/ 82 deed de computer z’n intrede bij Uhlens transport. Voorheen ging het factureren op een typemachine en de boekhouding ging handmatig. Tegenwoordig gebeurt al het voorkomende kantoorwerk via een geautomatiseerd computersysteem.

Vanaf 1983 en verder werd er een vervoerssysteem voor de computer ontwikkeld. Dat werd ontwikkeld door een computerexpert in samenwerking met Stie’s en Scanvest-Ring in Oslo. Dit systeem kan voor bijna alles gebruikt worden, registratie van opdrachten, de facturering, afrekenen van salarissen en de afrekening van ingehuurde diensten (ingehuurde auto’s) alsmede de boekhouding.

Automatisering heeft geleid tot zowel positieve als negatieve dingen. Het positieve is, dat als men iets heeft geregistreerd de meeste administratie al gedaan is. In het vervoerssysteem gebeurt alles in een keer, zowel factureren als afrekening. Er zijn ook mogelijkheden om toegang te krijgen tot de historische gegevens. De computer wordt ook gebruikt als informatiesysteem. Hier vindt men een register met alle adressen, telefoonnummers, klantgegevens etc. Men kan ten alle tijden in het systeem om gegevens te checken. Andere dingen die je op kunt slaan zijn palletafrekeningen, schadeprogramma, registreren van alle goederenschade en autoschades, aanbiedingen voor klanten en afspraken met klanten.

Verhalen zijn geschreven door Line Veibust & vertaald door Wim Varenkamp